Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Üdvözöljük honlapunkon!

 • Tablet and keyboard
 • A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

  A múlt hagyományaira épülő, de újonnan alakult intézményünk feladata valamennyi városi megemlékezés, ünnepség, események mellett az ún. „nagyrendezvények” szervezése és lebonyolítása, melyek közül ki kell emelni a minden évben megrendezésre kerülő Pünkösd az Ormánságban, a Város Napja, az Ormánsági Fehérhurka Fesztivált és a „Kincsek között élünk” - Kerékpártúra az Ormánságban rendezvényeket.

  Ezek mellett számos programot kínál a város és a környéken élők számára:

  Az Ormánság Közösségi Ház megújult épületben fogadja a kultúra iránt érdeklődőket. A Házban fórumok, klubfoglalkozások, szakkörök, a helyi civil szervezetek összejövetelei és különböző programok zajlanak heti rendszerességgel. Az intézmény közművelődési feladatai továbbá az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése, különösen építve öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, ízlésformáló csoportfoglalkozásokra. Sellye és az Ormánság tájegység hagyományainak gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása (néptánc, népzene, kórus, lakodalmi szokások, stb. felelevenítése). A nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatása. Kézműves foglalkozások működtetése gyermek és felnőtt érdeklődők számára. Pályázatok segítségével megvalósítható programok megszervezése, levezetése.

  Ezeken kívül közreműködés a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamok szervezése meghatározott ismeretek átadására, a lakosság igényeinek kielégítése, készségeinek, képességeinek fejlesztése céljából.

  Az intézmény küldetésnyilatkozata:

  A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény a város kulturális életének központi szervezője. Működésének alapja az értékmegőrzés, az értékközvetítés és az értékteremtés. Színtere a helyi lakosság mindennapi kulturálódási, szabadidő-eltöltési tevékenységének. Feladata, Sellye városban és a környező településeken élők számára kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény elsődleges célja, hogy minden korosztály találjon a kulturális kínálatból olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ahol találkozhat hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.

  Jövőkép:

  A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény jövőjét hosszú távon, mint Sellye város közösségépítésének bázisát, valamint az Ormánság sajátos, egyedi arculattal rendelkező, közvetlen környezetét összefogni képes kulturális központját képzeli el. Ezt a pozícióját minőségi szolgáltatásaival, innovatív szakmai csapatával, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos tereinek megújításával, bővítésével kívánja elérni és fenntartani.

  Az intézményben tevékenykedő kulturális civil szervezetek:

  • “Aranyősz” Nyugdíjas Klub és Dalköre
  • Zlatne Noge – Arany Lábak Néptáncegyüttes Egyesület
  • Sellyei “Tér – Erő” Kulturális Egyesület és Tilángli Népdalköre