Intézmény

Kiss Géza Múzeum

Kiss Géza Múzeum

Történeti kitekintés

Az 1950-es évek elején néhány lelkes pedagógus és népművelési szakember eltervezte, hogy Sellyén, az Ormánság „fővárosában” múzeumot létesít. Az összegyűlt anyag a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályára került azzal a feltétellel, hogy a múzeum saját anyagát is felhasználva kiállítást rendez Sellyén. Ez a kiállítás a Draskovich kastélyban nyílt meg 1960. április 4-én a következő címmel: Ormánság népművészetéből. A kiállítás később elköltözött a községi tanács épületébe, mivel a kastély diákotthon lett. A gyűjtők szerint (Böhönyei Gizella, Fekete Sándor, Jelics László, Pápay Jenő, Varga Lajos, Vass Zoltán, Zentai János stb.) a pécsi múzeum gazdag ormánsági gyűjteményével kiegészült múzeumi anyag nagyobb kiállítást érdemelne. Így került az összegyűjtött anyag a mai helyére, a Kiss Géza Ormánsági Múzeumba, mely korábban katolikus iskolaként működött. Szintén a ’60-as évek végén jött létre a skanzen, melyben helyet kapott a talpasház mellett az ólaspajta, méhes, gémeskút, gabonás kamra, a gyöngyfai harangláb, és a kovácsműhely is.

A kiállítás bemutatja az Ormánságban élők eszközeit, népviseletét, szőtteseit és a mindennapi élethez szükséges eszközeit. A népszokások bemutatása külön helyet kapott, a látogatók itt megismerkedhetnek, az egy teljes évhez kapcsolódó népi és egyházi szokásokkal, az emberi élet legnagyobb eseményeihez fűződő hagyományokkal, termelési folyamatokkal, népi játékokkal. A múzeum névadójának, Kiss Gézának mellszobrát 1969. október 12-én Mándoki László leplezte le. A sellyei Kiss Géza Helytörténeti Kiállítóhelyről (régi nevén Kiss Géza Ormánsági Múzeum kiállításairól) szintén ő írt könyvet az „Ormánság népéletéből” címmel.

A Múzeum egész évben látogatható, nagytermében még ma is a fent említett kiállítás található, a kisebb teremben (Múzeumgaléria) 2012. évben állandó helyet kapott az „Üdvözlet Sellyéről” című fotókiállítás, mely a település több száz évet átölelő múltjáról ad információt. A kiállítás anyagát lelkes Sellyeiek, és Sellyéről elszármazottak segítségével Bozsits József állította össze.

Pályázatok:

„Kubinyi Ágoston program”
Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértve – pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerint a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program).
Pályázható alcélok:
b.) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása:
ba.) a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása és felújítása,
bb.) infrastrukturális fejlesztések (kivéve múzeumpedagógiai foglalkoztató terek és tanulmánytárak kialakítása).
Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
Támogatás mértéke: A megítélt támogatás intézményenként nem haladhatja meg a bruttó 4 millió forintot.
A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény munkatársai ezt a lehetőséget kihasználva a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely infrastruktúrájának fejlesztésére szeretné a pályázatot megírni. Sikeres elbírálás esetén, a pályázaton elnyert összeget a kovácsműhely és a skanzen területén található kerítés felújítására szeretné fordítani.
A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.
A pályázat elbírálása, miniszteri döntés: 2020. október 5.
A döntésről való értesítés: 2020. október 19.
Támogatási összeg felhasználása: 2021. december 31.
A projekt kezdete nyertes pályázat esetén: 2021. január 1.