Intézmény

Sellye Városi Művelődési Ház

Sellye városi Művelődési Ház

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

A múlt hagyományaira épülő, de újonnan alakult intézményünk feladata valamennyi városi megemlékezés, ünnepség, események mellett az ún. „nagyrendezvények” szervezése és lebonyolítása, melyek közül ki kell emelni a minden évben megrendezésre kerülő Pünkösd az Ormánságban, a Város Napja, az Ormánsági Fehérhurka Fesztivált és a „Kincsek között élünk” – Kerékpártúra az Ormánságban rendezvényeket.

Ezek mellett számos programot kínál a város és a környéken élők számára:

A Városi Művelődési Ház megújult épületben fogadja a kultúra iránt érdeklődőket, ahol fórumok, klubfoglalkozások, szakkörök, a helyi civil szervezetek összejövetelei és különböző programok zajlanak heti rendszerességgel. Az intézmény közművelődési feladatai továbbá az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése, különösen építve öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, ízlésformáló csoportfoglalkozásokra. Sellye és az Ormánság tájegység hagyományainak gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása (néptánc, népzene, kórus, lakodalmi szokások, stb. felelevenítése). A nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatása. Kézműves foglalkozások működtetése gyermek és felnőtt érdeklődők számára. Pályázatok segítségével megvalósítható programok megszervezése, levezetése.

Ezeken kívül közreműködés a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamok szervezése meghatározott ismeretek átadására, a lakosság igényeinek kielégítése, készségeinek, képességeinek fejlesztése céljából.

Az intézmény küldetésnyilatkozata:

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény a város kulturális életének központi szervezője. Működésének alapja az értékmegőrzés, az értékközvetítés és az értékteremtés. Színtere a helyi lakosság mindennapi kulturálódási, szabadidő-eltöltési tevékenységének. Feladata, Sellye városban és a környező településeken élők számára kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény elsődleges célja, hogy minden korosztály találjon a kulturális kínálatból olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ahol találkozhat hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.

Jövőkép:

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény jövőjét hosszú távon, mint Sellye város közösségépítésének bázisát, valamint az Ormánság sajátos, egyedi arculattal rendelkező, közvetlen környezetét összefogni képes kulturális központját képzeli el. Ezt a pozícióját minőségi szolgáltatásaival, innovatív szakmai csapatával, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos tereinek megújításával, bővítésével kívánja elérni és fenntartani.

Az intézményben tevékenykedő kulturális civil szervezetek:

 • “Aranyősz” Nyugdíjas Klub és Dalköre
 • Zlatne Noge – Arany Lábak Néptáncegyüttes Egyesület
 • Sellyei “Tér – Erő” Kulturális Egyesület és Tilángli Népdalköre
 

Települési Értéktár Bizottság (TÉB)

Értesítjük Önöket, hogy településünkön megalakult a Települési Értéktár Bizottság (TÉB). (Az Országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta „A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet intézkedik.) A törvény célja számba venni és dokumentálni nemzeti értékeinket.

Ennek alapján a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény felhívást szeretne közzétenni:

A Sellyei Települési Értéktár Bizottság (STÉB) várja a tisztelt városlakók javaslatait települési helyi értékek felvételéről az Értéktárba.

A kategóriák a következők:

 • agrár és élelmiszergazdaság
 • egészség és életmód
 • épített
 • környezet
 • ipari és műszaki megoldások
 • kulturális örökség
 • sport
 • természeti környezet
 • turizmus és vendéglátás

Települési értéknek nevezünk, bármilyen, tetszőleges kategóriákban szereplő, a város szempontjából meghatározó jelentőségű értéket. Nemzeti/helyi értéknek a Sellyei Értéktárba való felvételét minden helyi lakos kezdeményezheti. A kezdeményezés ingyenes és Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény e-mail címére (kozossegihaz@sellye.hu) kell elektronikus úton vagy személyesen benyújtani/eljuttatni a kormányrendeletben található nyomtatványminták szerint.

Az értéktárba való javaslatok összegyűjtése, véleményezése a STÉB tagjainak feladata, a javaslatok alapján a döntést Sellye Város Képviselő-testülete hozza meg. A testület által érdemesnek tartott értékeket, felvételi javaslattal tovább küldi a Baranya Megyei Értéktár Bizottságba. A javaslattételi űrlaphoz a Sellye Városi Művelődési Házban és a Városi Könyvtárban személyesen is hozzá lehet jutni, valamint innen letölthető: Javaslattételi űrlap letöltése.