Intézmény

Városi Könyvtár

Sellye Városi Könyvtár

Sellye Városi Könyvtár feladata:

A Sellye Városi Könyvtár feladata székhelyének és vonzáskörzetének szakszerű könyvtári ellátása. Célja, hogy tényleges és potenciális használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúrakincset, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést.

A Városi Könyvtár nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít Sellye város és térsége lakosságának alapellátása érdekében. Folyamatosan gyűjti a magyar nyelven megjelent könyveket és elektronikus dokumentumokat, valamint a település helyismereti vonatkozású dokumentumait. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 2019-től pályázatnak köszönhetően csatlakozik a Csorba Győző Könyvtár Corvina IKR adatbázisához, így a gyűjtemény elektronikusan is fel lesz dolgozva.

Emellett gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiscsoportos foglalkozásokat tart az általános iskolai tanulók, valamint óvodás csoportok számára. Végzi, illetve szervezi a településen élő nemzetiségi kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátását, és gyakran helyszíne író-olvasó találkozóknak.