Eredmény(ek) 3 mutatása
Sellye Városi Könyvtár
Intézmény

Városi Könyvtár

Sellye Városi Könyvtár feladata: A Sellye Városi Könyvtár feladata székhelyének és vonzáskörzetének szakszerű könyvtári ellátása. Célja, hogy tényleges és potenciális használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúrakincset, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. A …

Sellye városi Művelődési Ház
Intézmény

Sellye Városi Művelődési Ház

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény A múlt hagyományaira épülő, de újonnan alakult intézményünk feladata valamennyi városi megemlékezés, ünnepség, események mellett az ún. „nagyrendezvények” szervezése és lebonyolítása, melyek közül ki kell emelni a minden évben megrendezésre kerülő …

Kiss Géza Múzeum
Intézmény

Kiss Géza Múzeum

Történeti kitekintés Az 1950-es évek elején néhány lelkes pedagógus és népművelési szakember eltervezte, hogy Sellyén, az Ormánság „fővárosában” múzeumot létesít. Az összegyűlt anyag a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályára került azzal a feltétellel, hogy a múzeum saját anyagát is felhasználva …